MENÜ

Jobb Kéz - Otthon Segítő Szolgálat  

 Megbízható Segítség Családjának

 

Már nem luxus a bejárónő 
 
http://fn.hir24.hu/karrier/2009/02/20/mar_nem_luxus_bejarono
 
 
Magyarországon is egyre nő az igény a komplexebb feladatokat ellátó háztartási alkalmazottak iránt. Egyre keresettebbek a bejárónők, akik a főzés mellett a takarítást is elvégzik - olvasható a Figyelő legújabb számában.
 
 
 
Otthoni pihenésre vágyott a nejével együtt Szilágyi Sándor egy kimerítő hét után, s hogy ne kelljen az étkezés körüli teendőkkel se törődniük, megkeresett egy séfek közvetítésével foglalkozó céget, amellyel egy partin hozta össze a sors. A budapesti bróker próbát tett, és elégedetten konstatálta, hogy a mesterszakács 12 ezer plusz áfáért a bevásárlástól a mosogatásig minden konyhai teendőt ellátott a háromfogásos ebéd kapcsán. 

Igény azonban van a házi teendők ellátására, így egyre keresettebbek a bejárónők, akik a főzés mellett a takarítást is elvégzik. A századelőn a házvezetőnő a teljes személyzet – a kertész, a sofőr, a takarítónő és a szakács – munkáját felügyelte, ma e megnevezés a háztartás ellátását végző személyt jelöli. „A régi, tradicionális értelmiségi családok mellett a külföldi vagy félig külföldi házaspárok, a hazai üzleti élet képviselői, illetve egy, a vállalkozásából hirtelen meggazdagodott, nem ritkán felsőfokú végzettség nélküli réteg ad megbízást házvezetőnő keresésére” – tapasztalta Jarabin Edina, a háztartási alkalmazottakat fejvadász módszerrel közvetítő Happy Mammy cég ügyvezetője.

Bőven van jelentkező 

Noha megbízó és alkalmazott gyakran szájhagyomány útján talál egymásra, a másfél éve alapított vállalkozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Eleinte baby-sittert és takarítónőt keresett a legtöbb – elsősorban középosztálybeli – család, az elmúlt fél évben emellett egyre nagyobb igény mutatkozik komplexebb feladatokat is ellátó alkalmazottak – teljes körű házvezetőnői, illetve 8–10 órás dajkai feladatokat ellátó nők – iránt. Ezen megbízások már inkább a tehetősebb hazai vagy külföldi üzletemberi körből származnak. Jelentkező is akad bőven: zömmel nem piacképes diplomával rendelkező tanárok, művelődésszervezők, egészségügyi alkalmazottak, de előfordul nyelveket beszélő, az üzleti életbe belefásult mérnök vagy közgazdász is.
(forrás: Fotolia)

(forrás: Fotolia)

Jóllehet kényszerhelyzetben mindenki ért a házimunkához, a feladatra mégsem alkalmas akárki. Az ideális bejárónő csendes, intelligens. A legtöbb család kiköti, hogy háttérben maradni tudó, kevés szavú jelöltet keres, aki észrevétlenül megcsinál mindent. Bizalmi pozíciókról van szó, így nem ritkán ellenőrzik a referenciákat, sőt, titoktartási szerződést is aláíratnak, s elvárás a tapintat is. 

Könnyen lehet, hogy a munka és magánélet közti határok elmosódásával az egykor csak a háztartásra koncentráló alkalmazottak képzettebb része fokozatosan „bekapcsolódik” majd munkaadója üzleti ügyeibe – már amennyiben vállalkozó vagy szabadúszó, azaz saját életét egyedül menedzseli az illető. A hollandiai International Butler Academy kurzusain például komornyikokat, házvezetőnőket és személyi titkárokat egyaránt képeznek.

Státusszimbólum

„Változatosabb háztartási munkakörök elterjedésére a közeljövőben Magyarországon nem sok esélyt látok” – mondja egy londoni luxushotel főkomornyikjaként (butler) Réti Ágnes, aki éppen azért él külföldön, mert itthon hasonló munkát és képzést hiába keresett. Angliában nemcsak az – elsősorban Indiából vagy a Fülöp-szigetekről érkező – háztartási alkalmazottak köre széles, de olyan család is szép számmal akad, amely komornyikot tart. Alkalmazásuk státusszimbólum is egyben. Ők voltaképpen a háztartás karmesterei: a családok számára csak az élet élvezete, esetleg a saját cég vezetése marad.

„Nálunk a komornyiknak télen még az újságokat is meg kellett melegítenie” – meséli egy szolgálólány Édes Annának Kosztolányi regényében. Hasonló luxus ma itthon ritkaságszámba megy. Ám a közvetítő cégek vezetői úgy látják: válság ide, recesszió oda, a társadalmi különbségek növekedése a háztartási alkalmazotti kör bővülésének és elterjedésének kedvez majd.

 

 

Háztartási Munka

Utoljára módosítva: 2012. 07. 21.
 

Mi a háztartási munka?
A háztartási munka az egyik legrégibb női foglálkozás. A rabszolgaság és a gyarmatosítás következményeként a háztartási munka sok országban nem rendszabályozott és alábecsült, a munkaügyi törvényék nem vonatkoznak a háztartási alkalmazottakra. Az ILO (International Labour Organization) C189 sz. 2011. évi egyezménye szerint a háztartási munka meghatározása "egy vagy több család háztartásában végzett munka".
A háztartási munka más mint az a házimunka amit a családtagok munkaszerződés nélkül végeznek saját háztartásukban.
Háztartási munkák:
1. Lakás takarítása
2. Mosás / mosogatás
3. Vasalás
4. Főzés 
5. Biztonsági őrzés
6. Kertgondozás
7. Gépkocsi vezető
8. Gyermekek felügyelete
9. Otthoni gondozás
10. Otthoni ápolás
11. Háziállat  gondozás
12. Házvezetés

Ki a háztartási alkalmazott?
Háztartási alkalmazott az, aki hivatalos munkaszerződéssel egy másik személy háztartásában dolgozik.
Nem háztartási alkalmazottak akik: 
1. Alkalmi jelleggel végeznek háztartási munkát (pld. baby-sitter part time)
2. Saját otthonukban családjuk gyermekeit és idős családtagjait gondozzák.
A takarító vállalatok dolgozói sem sorolhatok ide mert a háztartási alkalmazott munkáját ugyanabban háztartásban végzi.

Hányféle háztartási munka van?
A háztartási alkalmazottakat két kategóriába sorolhatjuk: munkahelyükön élők és munkahelyüktől eltérő helyen élők. A háztartási alkalmazottak dolgozhatnak teljes vagy csökkentett munkaidőben, találkozhatunk kiskorúak alkalmazásával, kényszer munkavégzéssel, bevándorló munkavállalókkal (beleértve az „au pair” munkavállalókat). Figyelembe kell venni hogy Azsiaban és Afrikában a kiskorúak alkalmazása a háztartási munkában és a munkavégzésre kényszerítés gyakran előfordul, valamint az „au pair” formula, ami régebben a fiatalok kulturális fejlődését szolgálta, ma sok bevándorlónak jelent munkalehetőséget.

Milyen jogokat biztosít a háztartási alkalmazottaknak az új ILO egyezmény?
Az új egyezmény biztosítja a háztartási alkalmazottaknak is a többi munkavállalóval megegyező alapvető jogokat, melyek szerint kötelező:
1. A háztartási alkalmazottat tájékoztatni munkakörülményeiről és azokat egyértelműen írott szerződésbe foglalni
2. A szabályos munkaidő betartása, a túlórák kifizetése és a napi, heti pihenőidő valamint az éves szabadság biztosítása
3. A nemzeti törvény szerinti munkavállalási  korhatár és a minimális munkabér betartása.
4. A munkabér készpénzben történő kifizetése, legfeljebb kis része természetben.

A bevándorló munkavállalóknak az egyezmény szerint meg a határ átlepése előtt  át kell adni az aláírt munkaszerződést, kivéve ha az érdekelt országok közötti egyezmények ezt nem igénylik (pld. Európai Union belül).

A háztartási munka Magyarországon

Melyik törvény vonatkozik a háztartási munkára?
Bár Magyarország nem ratifikálta az ILO C189 sz. 2011. évi egyezményét, e speciális munkavégzésre irányuló jogviszony részletes szabályait a 2010. évi XC törvény tartalmazza.

Szükséges-e írásbeli megállapodás ilyen jogviszony létesítéséhez?
Jogszabály szerint nem kötelező, de nem kizárt. Azonban a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez és az igazolás kiadásához szükséges, háztartási alkalmazottra vonatkozó adatokat fel kell jegyezni.

Mire kell figyelni, ha háztartási alkalmazottat akarsz foglalkoztatni illetve háztartási alkalmazottként szeretnél jövedelemhez jutni?
A jogszabály csak egyes tevékenységekre teszi lehetővé ilyen megállapodás megkötését. E körbe tartoznak a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységeket, mint például:
- lakás takarítása,
- főzés, mosás, vasalás,
- gyermekek felügyelete, házi tanítása,
- otthoni gondozás és ápolás,
- kertgondozás
- házvezetés.

Mikor nem sorolható e körbe a fenti tevékenységek ellátása?
A felsorolt tevékenységek után fizetendő díjazás csak akkor tekinthető adórendszeren kívüli keresetnek, azaz akkor nem kell utána adót fizetni, ha természetes személyek közötti kapcsolatból származik. 
Nem sorolható e körbe a fenti tevékenységek ellátása akkor,
- ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi;
- ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül;
- ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

Milyen kötelezettsége van a foglalkoztatónak?
A foglalkoztatás megkezdését megelőzően havonta kell eleget tenni a NAV felé a bejelentési kötelezettségnek. A bejelentési kötelezettség az ügyfélkapun keresztül vagy a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével teljesíthető papír alapon, postai úton vagy személyesen történő benyújtással nem.

A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről igazolást kérhet, amit a foglalkoztató havonta köteles kiállítani és kiadni.

 

2., 10 érv a bejárónő mellett  
Elgondolkodtató, hogy Magyarországon, 2011-ben még mindig számtalan családot látok, ahol nem lenne gond kifizetni havi egyszer-kétszer 5000 Ft-ot egy takarítónőnek - és ők mégis inkább pótolhatatlan szabadidejüket áldozzák be és/vagy rendetlenségben élnek.
Hogy ez bizalmi, intim feladat, majd te megcsinálod, te tudod a legjobban, meg egy csomó pénzedbe kerül? Hát... minden relatív, de ezeket valójában a saját kisemberséged és rossz beidegződéseid mondatják veled. Azt hiszem, ez részben a szocializmusban sulykolt: "mindenki egyenlő és senki nem cseléd" ideológia csökevénye. Pedig munkahelyteremtő lehetne. Azt is látom, hogy sokan a takarítás után már pont a főzésre nem szánnak időt, és a takarítónő árának többszörösét költik vacak kajára. Meg olyat is látok, hogy a nő takarításra fordítja azt az időt, amit a saját csinosítására fordíthatna, a férfi meg 5 év múlva keres magának egy csinosabbat. 
Mennyire fontos számodra a kedvesed? Úgy érzed, te egy nagyon rendes férfi vagy? Most komolyan. Ha törődsz a pároddal, akkor tudod, hogy egy laposabb TV-nél és egy újabb verziójú okostelefonnál sokkal nagyobb öröm egy nőnek, ha felszabadul egy soha véget nem érő kötelezettség alól. Nekem amióta takarítónőm van, boldog ember vagyok. Már a Kedvesemnél is van bejárónő. Eltartott egy ideig, de rájött ő is, hogy sokkal többet ér elmenni pl. sportolni, kirándulni a stresszes hétköznapokból és hazajönni a jóillatú, tiszta, finom otthonba, mindezt alig pár ezer forintért... 
Hogy drága? Nem drága. Számolgassunk ismét egy kicsit. Vegyünk egy átlagosan elfogadható nettó bért, mondjuk havi 300 ezer forintot. Mennyit fizetsz havonta a telefonodra - a készüléket, beszélgetéseket és az adatforgalmat beleszámítva? Mennyit fizetsz a kábeltévére, internetre? Mennyi a havi villany- és gázszámlád? Ugye, hogy szinte bármelyik tétel magasabb, mint 10 ezer forint?
Mi akkor a drága? A Te szabadidőd - na az valóban értékes, az megfizethetetlen, pótolhatatlan. Oda-visszaúttal együtt napi legalább 10 órát eltöltesz bent, ahol komoly, kőkemény szellemi munkát végzel, döntéseket hozol; egyszerűen nem engedheted meg magadnak, hogy a háztartáson görcsölj. Legyen az otthonlét kikapcsolódás, a szabadidő valódi feltöltődés - azokkal, akik fontosak Számodra. Lásson belőled a párod egy cekkerekkel, feldúltan hazaérkező feleséget - lássanak a gyerekeid belőled minden este egy holtfáradt apát, aki ezek mellett még nekiáll és elmosogat, majd főz? Ugye nem ezt akarod? 
Meggyőztelek? Akkor jó. Nem könnyű ám keresni, valamint be is kell tanítani, de nagyon megéri. Előnyben van talán az, aki látta a szüleinél, nagyszüleinél, hogyan kell megbecsülni a cselédet. És ebben most semmi lekicsinylő vagy lenéző nincs!
 
Hol keresd?
Kérdezd meg azokat az ismerőseidet, akiknek van takarítónője, hogy az övé tud-e még vállalni. Kérdezd meg a fodrásznál, műkörmösnél, zöldségesnél, boltban, a gymben, szoliban, hogy a többi vendég tud-e ajánlani valakit (csak ismerőst kérdezz, ezért ne menj be egy műkörmöshöz). Kérdezz meg ismerősöket a cégednél, környékbeli iskolában, kórházban, étteremben, hogy aki ott takarít, az tud-e vállalni.
 
Milyen embert keress?
Lehetőség szerint olyat, aki már takarít valahol. Akár háznál, akár irodában, áruházban, bárhol, de lehetőleg ne most kezdje. Olyat, aki takarítani szeretne, ebből szeretne megélni. Nem szerencsés, aki azt mondja, hogy most nem kap állást és átmenetileg takarít - mert az egyrészt menni fog, ha talál állást, másrészt nem szereti amit csinál, kényszernek érzi és az nem jó.
Ez lehet, hogy kicsit kellemetlenül hangzik, de ha van rá lehetőség, olyat keress, aki egyedül neveli a gyerekét. Ha lehet, olyat keress, aki kis településen él. Budapest környékéről vonattal/busszal bejárnak, bár az utazás költségével itt lehet némi egyeztetnivaló.
 
Első lépések
Beszélj vele telefonon és kérdezd meg, hogy hol dolgozik, milyen a munkaidőbeosztása, mikor ér rá, hol lakik, mennyit kér. Ha sikerül összehozni, akkor beszélj meg vele egy alkalmat. Mondd, hogy most költöztél, most rendezted át a lakást, rengeteg munkát kaptál, nagy buli lesz vagy akármit, hogy miért van szükséged éppen most egy takarításra. Vagy mondd, hogy egy hónapra keresel, utána majd meglátod. Ne mondd elsőre, hogy heti egy alkalomra keresel folyamatosan, mert nem tudhatod, hogy elégedett leszel-e.
Ha később kell elküldeni és kellemetlen - bármikor mondhatod, hogy anyagi gondjaid vannak, most egy darabig nem kell jönnie, majd keresed ha újra aktuális lesz. Vagy ugyanezt anyagi gond nélkül. :)
 
Ár
Vidéken 1000 Ft, Budapesten 1200 Ft - 1400 Ft óránként. Kérhetsz olyat, amit nem nálad kell, azt is órában számold ki. Pl mosás nem nálad, kb 2 órányi fizetség. Függönyvarrás, süti sütés nagy tételben :) bármi. Alapanyag ár, plusz az óradíja. Minden harmadik-negyedik alkalommal adj kicsit többet. 200-300 Ft-tal. Karácsonykor, húsvétkor +1000. Névnapozásba, születésnapozásba nem kell belemenni.
Ha bármid van, ami már nem kell - meg lehet kérdezni, hogy tudná-e használni valamire. Ruha, edény, szőnyeg, bútor, éppen lejárt élelmiszer, akármi. Ha van gyereke, néha küldj neki egy kis csokit, vagy ha maradt sütemény egy buliból, ilyesmit. Ha több mint 3 órát nálad van esetleg kínáld meg egy kávéval, de etetni nem kell.
 
Hogyan legyél a főnöke :)
Vedd figyelembe, hogy azért dolgozik takarítónőként, mert nem feltétlen egy zseni. Légy türelmes! Mondd el, mit szeretnél, ha mégsem úgy csinálta, mondd el még egyszer. Légy udvarias és kissé távolságtartó - ha lehetséges, magázódj. Aztán ha már ott dolgozik egy éve, akkor úgyis kialakul. :) Ha meg nem csinálja, amit kértél, akkor úgyis keresel másikat.
Bármire meg lehet kérni, ami egy háztartásban előfordulhat. Pl:
Erzsike, szokott maga vasalást is vállalni?
Jolika, ide kitettem a tiszta ágyneműt - legyen szíves, húzza át.
Ezeket az ágytakarókat szeretném, ha minden alkalommal kiráznád.
 
Célszerű úgy csinálni, hogy minden alkalommal csinál egy "alapprogramot": konyha, fürdőszoba teljes kitakarítás, portörlés, porszívózás, felmosás, amit gondolsz. És plusz egy valami még, pl. ablakpucolás. Akár nem is az összes egyszerre, a hűtő kipakolása és kimosása, másik alkalommal a fagyasztó kitakarítása, másik alkalommal az egyik könyvespolc lepakolása, stb. Ezeket lehet úgy, hogy együtt csinálod vele. Pl:
Marika, ma szeretném átültetni a virágokat, légy szíves, hordd ki őket a teraszra.
A következő alkalommal szeretném kimosni a függönyöket, majd úgy csináljuk, hogy amikor megérkezel, akkor leszedjük, kimosom, és mielőtt elmész visszatesszük, rendben?
 
Ami rettentsen el :)
  • Ha kapkod, az nem jó, mert előbb utóbb lever, eltör, tönkretesz valamit. A jó takarítónő egy elsőre lassúnak tűnő, de órákon át tartott tempóban dolgozik. 
  • Ha kritizálja, amid van. Pl: ez a szőnyeg már elég kopott, vagy mikroszálas törlőkendő kell, mert ezzel nem lehet takarítani. Mert az ilyen irigy a pénzedre és az sosem jó. 
  • Ha megáll a keze beszélgetés közben és csak beszél, és beszél, és beszél. 
  • Ha panaszkodik másokra vagy bármilyen személyes részletet elmond azokról, akiknél eddig takarított, mert akkor téged is ki fog beszélni.
 
Most ezek jutottak eszembe. És egy csomó dolgot lehet ám megtanulni valakitől, akinek ez a munkája. Pl, hogy ha üvegből van a zuhanyozó fala, azt mosogatógéphez való öblítővel kell áttörölni és tovább szép marad meg ilyenek. Ez nemcsak idő spórolás, hanem szebb és tisztább is lesz a lakás.
Az meg a feng shui szerint is jót tesz. :)
 
3., 

Takarítónő jár hozzánk

Borsa    

Sokak szerint úri huncutság a gondterhelt időkben takarítónőre költeni, másoknak a szolgáltatás minősége nem tetszik soha. Viszont jó munkaerőt sem egyszerű találni.

 
Nyilván azt gondolja a kedves olvasó, elment a józan eszünk, amikor az ínségben a takarítónő-problémával hozakodunk elő, vagy hogy egyáltalán tudomást merünk venni a létezéséről. Holott ha végiggondoljuk, tán soha annyit nem güriztek a kedves lakástulajdonosok és családfenntartók, mint mostanság (illik), és nehéz idők ide vagy oda, a kupleráj és a mocsok nem nagyon válogat. A tiszta, rendes otthon iránti igényünket pedig egyáltalán nem vagy csak egészen lassan befolyásolják a gazdasági mutatók dőlésszögei. Hogy miért lehet/kell a házi bizalmas mellett dönteni, az talán nyilvánvaló: az időhiánytól a lakás nagyságán és a gyerekek számán át az egyéb bokros teendőkig végeláthatatlan a lista, de hogy morálisan mennyire gyűri be a kérdés a feleket, arról talán érdemes mélázni egy keveset.Fogjuk meg a fájdalmasabbik végén a dolgot, és essünk túl a piszkos anyagiak bűnbánatán. Míg a környezetünk az állása megtartásáért küzd, vagy épp most regisztrál friss munkanélküliként, luxuskiadásnak tetszik egy takarító zsebébe tenni havonta 10-30 ezer forintot olyan tevékenységért, amit elvileg mi magunk is el tudnánk végezni. Na igen, elvileg. Mielőtt urizálással vagy szimpla restséggel vádoljuk az alkalmazott szolgáltatásait igénybe vevő embertársainkat, adjuk össze, hogy milyen két gyerek, napi kilenc óra munka plusz egy másodállás mellett még fakanalat is ragadni, és a „hagyományos” szerepeinkben sem egészen eligénytelenedni. Ha a zsebszámológép kidobta a maradék nulla órát, amit suvickolásra lehetne fordítani, még mindig két út áll előttünk: vagy hagyjuk megfulladni a famíliát a szennyben, vagy egy kicsit a zsebünkbe nyúlunk, és valamit valamiért alapon mégis tárcsázzuk a hirdetése alapján szimpatikus putzfraut. (Persze élnek a világon kifejezetten kényelmes, jómódú családok is, akiknél tradíció a személyzet, de róluk most csak zárójelben emlékezünk meg.) A képlet tehát egyszerű: pénzünk akad, időnk nemigen, és rendet szeretnénk.

De a java csak most jön. Mert bár a döntést meghoztuk, rutin híján vagy csak szimpla lelkiismeretességből hibát hibára halmozunk. Amint megjelenik a küszöbön a kiválasztott jelentkező, a fent említett morális dilemmáink hirtelen gyakorlati problémákká válnak, és azonnal kérdéses lesz, vajon képesek vagyunk-e azonosulni a cseléd-gazda leosztásban elfoglalandó szerepünkkel. „Én annyira röstelltem magam, hogy hetekig inkább hajnalban keltem, és kitakarítottam, mielőtt megérkezik, ne gondolja, hogy ilyen igénytelenek vagyunk. Aztán kicsit belefáradtam, hogy szinte én dolgozok azért, amit másnak kifizetek, és miután már megszoktam, hogy hetente egyszer jön, és a legnagyobb rendetlenséget is evidenciaként kezeli, lassan megnyugodtam. Be kellett látnom, hogy e mellé a túlhajszolt élet mellé, amit most élek, egyszerűen nem fér bele az erkölcsös érzelgősség, és nemhogy megbarátkoztam azzal, hogy ott van, az elvárásaim is egyre nagyobbak, pontosítok: korrektek lettek” – meséli Kriszta, aki nyelvtanárként maszekban megkeresi havonta még egyszer a fizetését, igaz, minden napra, sőt hétvégére is jut magánóra.

Az, hogy a lakásokban sertepertélő idegenek mennyi elképesztő negatív tapasztalatot gyűjtenek be, külön cikk témája lehetne, mi egyelőre csak azokra koncentrálunk, akik a saját otthonuk tisztán tartásával bíznak meg egy arra alkalmasnak látszó személyt. A körmönfont fogalmazás nem véletlen: a szolgáltatás és az elvárások egymásra hangolása hol villámgyors, hol egészen lassú vagy abszolút reménytelen. Mi őszintén szólva nagyon nem pártoljuk a folyton a takarító nyomában lihegő megbízót, aki nagyítóval néz át minden kis sarkot vagy nippet a polcon, hogy makulátlan-e. A nonstop monitorozó és többnyire mindig elégedetlen rátartiak tökéletességigényét nyilván úgy sem lehet kielégíteni (lásd: a Kosztolányi-klasszikus cselédlányt), na de az ellenkezőjére is bőséggel találunk példát. „Nézd, annyira udvariasan kezelem a dolgot, amennyire lehet, de már a harmadik takarítónőt kell iszonyú kínok között elküldenem – még én érzem hülyén magam, persze –, mert bár nem kenyerem, hogy az eltávozása után suttyomban átnézzek minden kis zegzugot, de ha egyszerűen nem találok olyan helyet, amit alaposan kitisztított volna, akkor elfogy a türelmem. Én nagyon keményen megdolgozok azért a pénzért, amit kifizetek, és ezt viszont is elvárom. Ha koszos marad a konyhaszekrény, és poros a könyvespolc teljes, befordított oldala, akkor arra tudok csak gondolni, hogy átvernek, és hagyján, hogy velem szemben sem tisztességes, de az alkalmankénti négy és fél ezer forintról sem tudom, mire megy el” – panaszolja egy 32 éves asszisztens.A dolog méregfogát előrelátón ott húzzuk ki, ha az első egy-két alkalommal helyiségről helyiségre haladva mindent átbeszélünk. Mit szeretnénk, hogyan, milyen eszközzel. Ha kényes holmink van, vagy olyan terület, ami a takarító előtt is tabunak számít, tisztázzuk jó előre. Ne bagatellizáljuk el az apróságokat, és minden esetben jelezzük, ha valamivel nem értünk egyet. A kezdeti „szájbarágás” ne derogáljon, mert amit előre letisztázunk, az fog később hálás rutinná szelídülni, ennek viszont az ellenkezője is igaz: a „helytelen” gyakorlatért később ne az értünk görnyedő házimunkást dorgáljuk. „A férjem tanár, és nagyon háklis a papírjaira – meséli egy háromgyerekes családanya. – Örökké tele van az asztala dolgozatokkal, hivatalos papírokkal, könyvhalmokkal. A külső szemlélő csak a mérhetetlen káoszt látja, ha benyit a dolgozószobájába, de ő mindenről pontosan tudja, hová tette. Amikor elkezdett járni hozzánk a Bea kéthetenként, a férjem nagyon ellenezte, hogy egy vadidegen pakol a személyes holmijaink között, de amikor már harmadjára varázsolt „rendet” az asztalán, egyenesen megtiltotta, hogy a dolgozószobába még egyszer bemenjen. Ez persze az én hibám volt, mert mindig elfelejtettem mondani, hogy az íróasztal és környéke szentség, ott porrongy nem szánthat végig, vagy papír nem mozdulhat arrébb egy centit se. Nem győztem elnézést kérni. Szegénykém, sokáig látszott rajta, hogy azt hiszi, azért nem takaríthat ott, mert eltűnt vagy megrongálódott valami, és őt vádoljuk, csak nem merjük szembesíteni vele.”

Az efféle, igazán kínos szituációkat elkerülendő tehát inkább az elején szánjunk rá kicsivel több energiát, de legyenek világosak a szabályok. Ha már amúgy is időszűke miatt vesszük igénybe a tehermentesítést, akkor az tényleg könnyebbség legyen, ne pedig további pluszmálha a vállunkon. A poroszos pedantéria megszállottjaitól a káoszelméletbe burkolózó trehányokig annyiféle igényhez kell igazodni a külső segítségnek: könnyítsük meg a dolgukat, hogy aztán ők is megkönnyíthessék a miénket. Ha pedig javíthatatlan kontárokkal hoz össze a jó szerencsénk, akik az alaposságról látványosan mást gondolnak, mint mi (ne adj’ Isten tényleg baleknak néznek), ne habozzunk túl sokáig, és köszönjünk el udvariasan. Ez a pénztárca és az arcbőr vastagságától is független, közös érdek.    
 
4., 

Ma már szakma a házi segítség

 Nem kell a tengerentúlra utaznia, sőt a határt sem átlépnie annak, aki bébicsőszködésből vagy takarításból szeretne megélni. Egyre többen hajlandóak Magyarországon is a pénztárcába nyúlni, hogy könnyítsék életüket. E tevékenységek közös jellemzője, hogy szinte teljes egészében a feketegazdaságot gyarapítják.

Mlinkovics Ildikó| Népszabadság| 2005. április 5. 

A takarítók órabére 500 ...
A takarítók órabére 500 és 1200 forint között van
 


A gyerekek igénylik a közösséget, a bébiszitter néha több órára játszótérre viszi õket

 

 Bővül azoknak a köre, akik szívesen vigyáznak más gyerekére vagy takarítást vállalnak Magyarországon. Nemcsak a számuk gyarapszik, de egyre szélesebb rétegből verbuválódnak, sokan akár több diplomával a zsebükben is hajlandóak más csemetéjét gardírozni. Elsősorban az ötvenes korosztályban találni olyanokat, akik valamilyen okból kiszorultak a munkaerőpiacról, átképezni már nem akarják magukat, saját gyerekeik már kirepültek, és dolgozni szeretnének. Katalin például 45 éves koráig dolgozott egy belvárosi üzletben, amikor azt tulajdonosa bezárta. Egy évig keresett állást, aztán az egyik szomszédja megkérdezte, nem vigyázna-e a gyerekére, amíg ő dolgozik. Két évig vigyázott két kislányra, s miután ők elköltöztek, három új családot talált, ahol jelenleg is dolgozik. A fiatalok jellemzően továbbra is a külföldet választják, ahol a magasabb jövedelem mellett nyelvet is tanulhatnak.

Ma már a családok többsége nem gyerekfelügyelőt keres a szó klasszikus értelmében, aki csupán jelenlétével gyarapítja a családot, és igazából a gyermek testi épségének megóvása a fő cél, hanem valójában pótmamát. Ezt mutatják a bébiszitterképző tanfolyamok is, ahol fejlesztőgyakorlatokat, játékokat okítanak, s szinte óráról órára lebontva megtanítják, hogyan kössék le a csemetét.

Növeli a keresletet az is, hogy a szakemberek többsége nem javasolja a gyermekek bölcsődei elhelyezését, mivel úgy vélik, három-négy éves kor előtt a csemeték szocializációs képessége és igénye még nem alakul ki. A versenyszférában dolgozók sok esetben nem tudják azt vállalni, hogy 3-4 évet vagy ennél is többet otthon töltsenek két-három gyermekkel. Bár a törvény védi a gyesen lévő kismamákat, a munkahelyek többsége nem fogadja tárt karokkal az évekig otthon tartózkodó munkavállalókat.

Az órabérek 500 és 1200 forint körül alakulnak, de ennél magasabbak is lehetnek, ha különleges igényeket támaszt a család. A díj az óraszámok emelkedésével csökken. A fixen napi 8-10 órát dolgozó bébiszitterek 60-120 ezer forint között keresnek, ami az esetek többségében nettó bért jelent, hiszen alig akad olyan gyerekfelügyelő, aki adózna a pénz után. Az igények változóak, akadnak, akiknek már néhány hónappal a szülés után vissza kell menniük dolgozni, és napi 8-10 órára keresnek bébicsőszt, vagy az óvodából kell elhozni a csemetét, és estig szórakoztatni. Sokan csak néhány óra szabadidőt szeretnének - egy színház, mozi, vagy buli erejéig akarják jó kezekben tudni gyermeküket.

A családok többsége ódzkodik attól, hogy hirdetés útján találjon valakit a gyerekei mellé, és közvetítőcég segítségét veszi igénybe, ha az ismeretségi körében nem talál megfelelő személyt. Az Au-Pair Kft. rendszerében 70-100 aktív bébiszitter található - mondta lapunknak Nagy Tímea irodavezető. A családok bizalommal fordulnak a közvetítőcég felé, ahol leinformált jelentkezők közül választhatnak. Az iroda összehozza a családot a jelölttel, amiért 50 ezer forintot kér, aztán a megrendelő alkudja ki az árat és a fizetés formáját is.

A .... Pótmama Szolgálatnál 60 aktív bébiszitter van regisztrálva - tájékoztatta lapunkat ügyvezető igazgató.

A cég 24 órás ügyeletet tart, azaz szinte biztosan tudnak egy órán belül gyerekfelügyelőt biztosítani. A közvetítésért az iroda nem kér pénzt, azonban a bébicsősz-aspiránsoknak részt kell venniük az általuk szervezett oktatáson, amelyért 27 ezer forintot számláznak. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a bébicsőszöket a család foglalkoztatja, és minden alkalommal tájékoztatják a kollégákat a munka hivatalossá tételének lehetőségeiről, így az alkalmi munkavállalói könyv vagy az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásának módjáról. A két cég Budapest és vonzáskörzetében működik, de vidéken is található már bébicsősz-közvetítő. A Bébiszitter 24 Sopron és környékén kezdte meg működését a közelmúltban, egyelőre hat állandó gyerekfelügyelővel. - A nap 24 órájában vállaljuk, hogy fél órán belül megérkezik a segítség - ígéri Straszner Gábor ügyvezető igazgató.

Sokan találnak egymásra ismerősök ajánlásán keresztül. Egy multinacionális cég felső vezetője rögtön a szülést követően felvett egy idős hölgyet. - Egy ismerősöm ajánlotta, nagyon elégedettek voltak vele. Heti 20 órát jön, 800 forintos órabérrel, tehát havonta 65-70 ezer forintot fizetünk. Egyelőre nem dolgozom, tornázni, kozmetikushoz, bevásárolni járok a felszabaduló időben - mondja.

Ha valaki nem szeretne közvetítőhöz fordulni, és az ismerősök sem tudnak ajánlani valakit, elég egy hirdetést feladni vagy az interneten körbenézni a számtalan tematikus oldal valamelyikén. - Bár sokan riogattak, magam vettem kezembe az irányítást, és feladtam egy hirdetést a helyi lapban. Legalább hatvanan jelentkeztek. Volt olyan, akivel fél órán keresztül beszélgettünk arról, hogy mennyit fizetek, ő hogy tudja az idejét beosztani, és csak a végén kérdezte meg a gyermekem nevét. De sikerült megtalálni a mostani bébiszittert, és nagyon elégedett vagyok - számol be tapasztalatairól a fiatalasszony, aki nem sajnálta az időt a keresgélésre.

Klasszikus értelemben vett házvezetőnőt, aki naponta gondoskodik a háztartásról, még elvétve alkalmaznak Magyarországon, heti 1-2 alkalommal járó takarítót azonban egyre gyakrabban. A megbízók többsége ismerősökön keresztül talál bejárónőt, de közvetítőcégek is egyre gyakrabban keresnek takarítót nemcsak cégek, hanem magánszemélyek számára is. A fizetség megegyezik a bébiszitterekével, azaz 500-1200 forint között van. A lapunk által megkérdezett, magukat hirdető takarítók elmondása szerint általában hosszabb távon dolgoznak egy-egy családnál. Alkalmanként 5-8 órát töltenek a lakásban, így havonta 60-100 ezer forint is összejöhet, ha minden napra akad megrendelés. - Mivel nem adózunk utána, ez nem rossz pénz - mondja egyikük -, de szinte nincs olyan hónap, hogy valaki ne mondana le egy alkalmat. Ráadásul viszonylag ritka, hogy valaki minden napra találjon egy házat.

 

 

Jó tudni ! 1.
 
2012-03-09 09:53:40
 
 
 
Háztartási alkalmazott foglalkoztatása - Háztartási munkaJó
 
A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai
 

A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre 
irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi XC. 
törvény rendelkezik. 
Ezen tájékoztató a jogszabályban foglaltak megismeréséhez és értelmezéséhez 
kíván segítséget nyújtani.
 

1. Adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásnak minısül a 
természetes személyek között háztartási munkára létesített jogviszony. 
Háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele 
együtt élı személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez 
szükséges feltételek biztosítását szolgáló következı tevékenységek: lakás 
takarítása, fızés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni 
gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.
 

Nem tekinthetı háztartási munkának
 

- a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégzı személy ilyen 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen 
tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, 
hogy a tevékenységet e minıségével összefüggésben végzi, 
- ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a 
természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban 
részesül, 
- ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele 
együtt élı személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerő
tevékenységével összefüggı célt szolgál.
 

Háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végzı természetes személy, aki ezt 
a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.
 

Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott 
munkáltatója, illetve megbízója, megrendelıje. 
Adórendszeren kívüli kereset: az olyan járandóság, amelyet a fent meghatározott 
foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére 
juttat.
 
2. Bejelentési kötelezettség
 

2.1. A bejelentéshez szükséges adatok
 

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV) havonta vagy több hónapra elıre a 
munkavégzés megkezdése elıtt köteles bejelenteni a következı adatokat: 
- a foglalkoztató adóazonosító jelét, 
- a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási 
azonosító jelét, 
- a tényleges foglalkoztatás kezdı napját.
 

2.2. A bejelentés módja
 

A foglalkoztatónak választási lehetısége van, hogy a bejelentési kötelezettségét 
milyen formában teljesítse.
 

A bejelentési kötelezettség teljesíthetı:
 

a) elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül 
(ügyfélkapu) vagy
 
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefon 
útján.
 

Fontos! 
A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történı benyújtására nincs 
lehetıség.
 

2.2.1. Ügyfélkapun történı bejelentés
 

A foglalkoztató az ügyfélkapun keresztül abban az esetben teljesítheti a 
bejelentési kötelezettségét, ha elızetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapu 
használata céljából. 
Annak érdekében, hogy a foglalkoztató elektronikus úton bejelentést tegyen, 
ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie. A hozzáférés létesítésével 
kapcsolatban a www.magyarorszag.hu, illetve a www.ekk.gov.hu honlapokon 
szerezhetı be információ.
 

2.2.2. Telefonon történı bejelentés
 

A háztartási alkalmazott telefonon történı bejelentése a központi elektronikus 
szolgáltató rendszerben mőködı központi ügyfélszolgálat által fenntartott 
ügyfélvonalon (185-ös szám) keresztül történik. A bejelentéshez szükséges a 
bejelentı adóazonosító jelének megadása. A központi ügyfélszolgálat a 
bejelentést rögzíti, és a bejelentıt a bejelentés eredményérıl tájékoztatja. A 
központi ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-

 

2012. április 1-jétıl a kormányzati kézbesítési szolgáltatás alkalmazásával 3
hoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követı 5. év december 31-éig ırzi 
meg, azt követıen törli azokat.
 

2.2.3. A bejelentés teljesítése, módosítása, visszavonása
 

2012. január 1-jétıl a háztartási alkalmazott bejelentését több hónapra elıre is 
teljesíteni lehet. Ebben az esetben a bejelentés idıszakánál meg kell jelölni a 
bejelentés idıszakának a kezdetét és a végét, ami eltérhet a foglalkoztatás 
idıtartamától. Amennyiben a bejelentési idıszak végeként megjelölt hónap 
eltelik, de a foglalkoztatás tovább folytatódik, akkor a bejelentést meg kell 
ismételni a foglalkoztatás továbbfolytatásának idıszakára vonatkozóan is. 
Havonta történı bejelentés esetén a háztartási munkára vonatkozóan teljesített 
bejelentés a bejelentés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedı
idıre vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következı hónapban történı
ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell. 
Például a foglalkoztató 2012. január 22-én háztartási alkalmazottat foglalkoztat, 
és ugyanezen személyt 2012. február 3-án is foglalkoztatja. A foglalkoztatónak a 
bejelentési kötelezettséget mind január, mind február hónapban teljesítenie kell. 
A NAV felé teljesített bejelentést módosítani és visszavonni is lehet a bejelentı
vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés 
meghiúsulása esetén, melynek megtételére a bejelentést követı 24 órán belül 
van lehetıség. 
A bejelentés megtételére, módosítására és visszavonására elektronikus úton 
történt bejelentés esetén a 12T1043H jelő bejelentı és változásbejelentı lap 
szolgál. Ezt az elektronikus adatlapot számítógépen kell kitölteni, és az 
ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV részére.
Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) 
tölthetı le. 
A telefonon történt bejelentés telefonos úton is módosítható. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési 
útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése 
elıtt a változásokat mindig szíveskedjék figyelemmel kísérni, és az adatlap 
legfrissebb verzióját használni!
 

3. Regisztrációs díjfizetési kötelezettség
 

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából 
teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint 4
összegő regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege 
független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. 
Amennyiben például az egyik foglalkoztató a háztartási alkalmazottat havonta 
1-1 nappal foglalkoztatja, a másik pedig egész hónapon keresztül, mind a két 
foglalkoztatónak meg kell fizetnie a havi 1000 forint regisztrációs díjat. 
A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot 
nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a Tbj.2 vonatkozásában nem minısül biztosítottnak.
 
E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minısül a háztartási alkalmazott.
 

3.1. A regisztrációs díjfizetés módja, határideje
 

A foglalkoztató a havi 1000 forint összegő regisztrációs díjat a NAV Háztartási 
alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára - 10032000-01076215 - 
történı készpénzfizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain 
bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a 
bejelentés napját magában foglaló hónapot követı hó 12. napjáig fizeti meg.
 

4. Adó és járulékfizetési, bevallási kötelezettség
 

4.1. Mikor nem kell megfizetni az adót és a járulékokat
 

Foglalkoztató: A foglalkoztató az általa háztartási munkára meghatározott 
tevékenység végzésére foglalkoztatott háztartási alkalmazott után adó és járulék 
fizetésére akkor nem kötelezett, ha az elızıek szerinti bejelentési kötelezettségét 
a foglalkoztatást megelızıen teljesítette. Amennyiben tehát a természetes 
személy munkáltató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése 
elıtt bejelenti, adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
 

Háztartási alkalmazott: Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási 
alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még abban az 
esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érintı
bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, tehát a munkáltató 
mulasztása nem jelenti azt, hogy a fizetési kötelezettséget a háztartási 
alkalmazottnak kell teljesíteni.
 

4.2. Adó és járulékfizetési kötelezettség
 

Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy 
a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl 
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
 
hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az 
Szja tv. és a Tbj. rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg kell fizetni. 
A foglalkoztató mulasztása esetén tehát az adót és a járulékokat az Szja tv. és a 
Tbj. általános szabályai szerint kell megfizetni az adott jogviszonynak 
megfelelıen (például: munkaviszony, megbízás), azzal, hogy ha a mulasztás a 
foglalkoztató érdekkörére vezethetı vissza, az egyébként a magánszemélyt 
terhelı adót és járulékokat is a foglalkoztató fizeti meg.
 

4.3. Bevallás
 

Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a 
foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. Tehát háztartási munka 
végzése esetén a foglalkoztatónak nem kell „8-as” bevallást benyújtani, illetve a 
magánszemélynek sem kell az „53-as” bevallásban ezen keresetrıl számot adni.
 

5. Igazolás kiadása
 

A háztartási alkalmazott az ıt megilletı adórendszeren kívüli bevétel összegérıl 
a bevétel megszerzése idıpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. 
Amennyiben a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott 
hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az 
adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. 
A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles 
kiállítani és kiadni. 
A foglalkoztató által kiadott igazolásnak tartalmaznia kell: 
• a foglalkoztató adóazonosító jelét, 
• a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási 
azonosító jelét, 
• a tényleges foglalkoztatás kezdı napját, 
• a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét, 
• a kifizetés idıpontját, 
• a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, 
• a foglalkoztatás helyének címét, 
• a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását. 
A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzılenyomat nélkül is érvényes. 
Az igazolás minta honlapunkról letölthetı a „Letöltések > Adatlapok, 
igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon keresztül. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)
 

6. Mikor szabható ki mulasztási bírság
 

A foglalkoztató 100 000 forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható, 
amennyiben a 2. pont szerinti bejelentési, és a 3. pont szerinti regisztrációs 
díjfizetési kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

Hírek

Asztali nézet