MENÜ

Jobb Kéz - Otthon Segítő Szolgálat  

 Megbízható Segítség Családjának

Az otthonápolásról

 

 Az otthoni szakápolás vagy házi segítség nyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően a lakásán lakókörnyezetében biztosítja. Kipróbált, eredményes és olcsóbb szolgáltató rendszer a betegellátásban.

A házi segítség nyújtás körébe tartozó gondozó tevékenység különösen:
 1. meleg étel biztosítása
 2. bevásárlás
 3. testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés
 4. ágyazás, takarítás, mosás, fűtés
 5. orvoshoz kisérés, az orvos ki hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás
 6. hivatalos ügyek intézése
 7. külső kapcsolattartás elősegítése
 8. pszichés gondozás
Az otthoni ellátás azoknak az időseknek előnyös, akik saját otthonukban szeretnének maradni, azonban megromlott egészségi állapotuk vagy rokkantságuk következtében átmenetileg vagy tartósan bizonyos ápolási szolgáltatást igényelnek.

Mit jelent az otthonápolás? Lehetőséget biztosit a beteg otthonában szakdolgozó által szakellátásra, amennyiben nem indokolt a kórházi ellátás. A háziorvos elrendelése alapján jogosult a rászoruló szakápolásra gyógytornára, fizioterápiára és logopédus segítségére. Egy éven belül lehetőséget nyújt a rendszer 56 ellátásra, ami azt jelenti, hogy az első elrendelés (előírt formanyomtatvány) 14 ellátásra jogosít, ami indokolt esetben 3-szor ismételhető. A háziorvos részére biztonságot jelent, ha a kórházi ellátás befejezésekor a zárójelentésen a kezelőorvos javaslatot tesz a beteg otthoni szakellátására. Magyarországon 2001-ben kb.350 nyilvántartott otthoni szakápolási szolgálat működött vállalkozói formában.

Az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) szerződés szerint biztosítja az engedélyezett vizitszám alapján a megállapított ellátási díjat a szolgáltatónak, amihez a feltételeket a vállalkozónak kell biztosítani (iroda, telefon, fax, eszközök, anyagok a munkavégzéshez, szakképzett munkatársak stb.)
Miért jó a családnak és a betegnek?
Talán nem is szorul magyarázatra. Az otthonmaradás megkíméli a beteget a fárasztó utazástól, költségektől a családot és csökkenthető a kórházak terhelése, zsúfoltsága is. Mert tény, hogy olcsóbb az államnak, a hotelt a beteg lakása jelenti (fűtés, világítás, élelmezés stb.) a terápiás, gyógyszer költségek csökkennek, a túlterhelt személyzet valóban azzal foglakozhat, ami feltétlen kórházi ellátást kíván. Csökken az ágykihasználás és költségcsökkentést eredményezhet az ellátás minőségének javulásával. 

Biztonságos a betegnek, mert rendelettel szabályozott. Az otthonápolási szolgálatok működési feltételeit előíró rendeletek precízen behatárolják mit, hol, ki, meddig végezhet, milyen viszontigazolások szükségesek hozzá. Milyen tevékenységet végezhetnek a munkatársak azt a 15/1999.[VI.9.] EüM rendelet tartalmazza:
 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékbevitelhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és tanítása.
 2. A tracheális kanül tisztítása, a betét cseréje, tevékenység tanítása.
 3. Állandó katéter cseréjéhez, vagy rendszeres katéterezéshez, hólyag öblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 4. Az intravénás folyadék-, és elektrolit pótláshoz, parenterális gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.
 5. Baleseti- egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése..
 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztómaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakma specifikus tevékenységek műtét után..
 7. Dekubitálodott területek, fekélyek szakápolási feladatai..
 8. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása:- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása. Hely és helyzetváltoztatás segítése.
 9. Szükségesetén speciális tevékenységek, például: EKG, Doppler vizsgálat, oxigénterápia, légzésterápia, szívó alkalmazása, gyógylámpák alkalmazása, TENS készülék alkalmazása.
 10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből. Gyógytorna, elektroterápia biztosítása.
 12. Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.
 13. A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell
  • a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,
  • ápolási anamnesis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,
  • rendszeres kommunikációt a házi-, illetve a kezelőorvossal és más a beteg ellátásában résztvevőkkel.
  Az elrendelés maximum 14 alkalomra szól, melyet az elrendelő orvos szükség szerint háromszor ismételhet. Az EüM. Közlöny 29/2001.(III.2.) Kormány rendelet 14§ 8. pontja rendelkezik: ”A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást követően szakápolás új elrendelő lap kitöltésével rendelhető el. A szakápolás újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhető, amely orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként további három alkalommal megismételhető.”
  Hol lehet igénybe venni?
  Budapesten minden kerületben és az egész ország területén működnek otthonápolási szolgálatok, melyekkel a háziorvosok jó kapcsolatban vannak. Amennyiben a háziorvosnak még nem volt kapcsolata otthonápolási szolgálattal információt az önkormányzattól kérhet a területén ellátást végző otthonápolási szolgálatról, mivel a szolgálatnak bejelentési kötelezettsége van. Meddig tart a segítésünk? A rendelet értelmében minimum 1 óra maximum 3 óra lehet - de ezt nem a család igénye szabja meg, hanem az ellátandó feladat. A probléma pl. lehet egy krónikus lábszárfekély, amivel a beteg nem tud eljárni a kötözésre, ezt eredményesen kezelik ápolóink, de 30-40 perc elég a tevékenység elvégzésére és mennek tovább a következő pacienshez. Ahol egy folyadékpótlás, infúzió szükséges, ott a befejezhetőség 1,5-2 órát is kitesz, mert csak a tű kihúzása után hagyható ott a beteg. A jelenlegi rendszerben ha naponta többször, vagy többféle segítésre van szükség - pl. egy stroke utáni rehabilitáció időszakában ápoló, gyógytornász, logopédus ellátása indokolt naponta – a beteg kórházba kényszerül, mert erre még nincs kidolgozott és engedélyezett, szervezett rendszer. A család az önkormányzattól is kaphat segítséget szociális gondozás területén, térítési díjért.

 

Hírek

Asztali nézet